English | 中文

“放纵” 足部按摩仪

人生太短,不如“放纵”“放纵”足部按摩仪 特点:
1. 多种按摩模式 2. 4大按摩关键点 3. 磁疗功能 4. 机械控制
5. 自动加热 6. 定时关机 7. 自动循环按摩模式 8. 1年免费保修
可选颜色:  

  •          产品名称:
        “放纵”足部按摩仪
  •         发布日期:
          2015年2月10日

Ihead
Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead